GPV (Gestors de Punt de Venda)

Que necessites?

Assegurar la distribució i la implantació dels teus productes

Minimitzar les ruptures d’estoc i activar comandes

Accelerar la introducció de nous productes

Treure el màxim de producte al lineal (garantir el SOS mínim)

Millorar la ubicació del producte (visibilitat, tràfic, segons espais, planograma )

Tenir la millor visibilitat de la teva marca en el punt de venda

Col•locació de materials (PLV) de millora de la visibilitat en el lineal (stoppers, lineals, petits displays)

Muntatge d’aparadors amb ficticis, peanyes, materials de suport

Col•locació de vinils especials

Muntatge d’espais interiors (Shop in shop, illes, capçaleres, floorstands)

Diferenciar-te a través del valor afegit en el punt de venda

Formació al canal per llançaments

Comprovació del compliment dels acords especials

Detecció d’oportunitats

Control de la competència

Recollida d’inquietuds del punt de venda (reforç de la relació)

Com ho fem

SELECCIONEM ELS MILLORS PERFILS PER LES TEVES NECESSITATS

Disseny de rutes amb personal dedicat al 100% i personal dedicat parcialment, en funció de la distribució dels punts de venda i de la freqüència de visita

Imprescindible experiència en el punt de venda

Habilitats comunicatives, habilitats socials, compromís amb el treball

Ajustament amb el producte/marca

GESTIONEM PERSONES

Un executiu actua com a interlocutor únic i coordina totes les parts del projecte

Suport amb dels nostres caps d’àrea per incrementar l’acompanyament presencial (formació i supervisió)

Retribució variable en funció d’objectius qualitatius i quantitatius, alineada amb quadre de comandament

Formació continua per reforçar punts dèbils i abordar nous reptes

TRACTEM LA INFORMACIÓ PERQUÈ PUGUIS TREURE-LI PARTIT

Reporting on-line mitjançant smartphones o tablets

Adaptació d’eines de reporting on-line a les necessitats del projecte

Eines de Business Intelligence a disposició dels nostres clients amb quadres de comandament específics per cada projecte que permeten analitzar la informació en temps real

Elaboració d’informes periòdics amb el resum del treball realitzat, selecció fotogràfica d’exposicions més interessant i propostes de millora

Explica'ns el teu projecte i rep assessorament especialitzat