Promotors permanents

Que necessites?

Promotors permanents en el punt de venda

Carrefor, Alcampo, ECI, Parafarmàcies, Especialista en tecnologia, DIY, etc. Per promoure i vendre el teu producte directament al client final de forma continuada en el temps

Gestió de la marca en el punt de venda

Gestió integral de l’equip de promotors permanents en el punt de venda per aconseguir incrementar sell out dels productes de la marca que representem

Organització dels horaris i torns en funció dels moments de major afluència de cadascun dels punts de venda (anàlisi realitzat internament)

Treball permanent per evitar ruptures d’estoc, anticipació a pics de demanda, detecció anticipada d’incidències, activació de comandes i revisió dels nivells mínims de comanda automàtica

Negociació de segons espais directament amb el cap de secció

Visibilitat preferent del producte exposat i col•locació de materials PLV per reforçar la visibilitat

Com ho fem

SELECCIÓ I FORMACIÓ DELS PROMOTORS

Acompanyament i formació continua (Cap d’equip/Formador)

Control de qualitat (acció de Mystery shopper per exemple) i d’anàlisi de mètriques de qualitat

Seguiment constant de vendes i d’activitat (informació on-line + informes de resum + eina de BI)

Mecanismes de motivació d’equips

Eina de reporting avançada per una ràpida presa de decisions i una millora continua

Formació exhaustiva (tant en producte com en tècniques de venda i visibilitat del producte)

Disseny d’esquema retributiu agressiu (major part enfocada a resultat immediats)

Interlocució centralitzada en un executiu de comptes qui dirigirà activament l’equip aconseguint el seu millor rendiment

Coordinació amb altres actors, per reforçar vendes (cap de secció, KAM, màrqueting, distribució)

Explica'ns el teu projecte i rep assessorament especialitzat