Formació al canal

Que necessites?

Formació tècnica a venedors (venda indirecta)

Formació al punt de venda en producte i en tècniques de venda (detecció d’oportunitats, argumentari, venda creuada) per fomentar la prescripció per part del personal d’atenció al públic

Planificació de visites en funció de l’interès del pdv i disponibilitat del personal d’atenció al públic (visita concertada)

Adaptació de la duració de la formació i de la presentació (en el taulell o en una sala a part) en funció del temps i de les persones disponibles per la formació

Organització de les visites en moments claus (horaris de menor afluència, torns) per rendibilitzar al màxim la visita del formador al punt de venda.

Gestió de material de suport

Entrega de productes de prova, mostres, testers i argumentaris de venda

Col•locació de material de visibilitat (decoració de lineal, ficticis, vinils de petit format)

Entrega de materials gràfics de recolzament per guiar al personal d’atenció al públic en la venda al client final (fitxa producte)

Reforç de vendes directes

Minimitzar ruptures d’estoc (comanda suggerida)

Introducció de referències noves per ampliar l’assortiment de productes després de formació

Com ho fem

SELECCIÓ I SEGUIMIENT DELS FORMADORS

Tipus de formacions: en producte, en formació a venedors (tècniques de venda), en implantació de producte

Acompanyament i formació continua (Cap d’equip/Formador)

Control de qualitat (acció de Mystery shopper per exemple) i anàlisi de mètriques de qualitat

Seguiment de KPIs per comprovar l’efectivitat de la formació (dades sell out, prescripció espontània i suggerida, persones formades, etc.)

Motivació constant de formadors

Eines de reporting avançades per una ràpida presa de decisions i millora continua

Interlocució centralitzada d’un executiu de comptes qui dirigirà activament l’equip treien el seu millor rendiment

Coordinació amb altres actors per reforçar les vendes finals (xarxa de delegats comercials, KAM, màrqueting, distribució)

FORMACIÓ A FORMADORS

Amplia formació tècnica en col•laboració amb el fabricant per facilitar la comprensió i l’argumentació

Formació en formació en tècniques de venda (detecció d’oportunitats, argumentari, venda creuada)

Sessions de formació periòdiques i acompanyaments de l’executiu responsable (o cap d’equip) en ruta per fer una valoració del treball (en punts de venda)

COORDINACIÓ AMB COMERCIAL

Comunicació directe amb els interlocutors comercials per facilitar la transformació de les oportunitats detectades a la formació en vendes (impuls de Sell In)

Consideració i inclusió en a la planificació de les visites les prioritats marcades des de comercial.

Explica'ns el teu projecte i rep assessorament especialitzat