informació del punt de venda (audit)

Que necessites?

Audit Publicitari Exterior

Presa de mesures i característiques de cadascuna de les vidrieres del punt de venda i utilització actual

Anàlisi de les possibilitats reals de la col•locació de vinils o un altre element publicitari per vidriera/aparador

Priorització d’elements en funció de la seva visibilitat i altres variables preestablertes

Quantificació i simulació d’impacte visual de la col•locació de vinils en funció de les diferents propostes de grandària i pautes de col•locació

Proposta de diferents escenaris amb les seves respectives necessitats de producció de cara a determinar la solució òptima en termes de cost total i impacte visual

Audit Publicitari Interior

Inventari i anàlisis de la utilització actual d’espais interns, tipus de suports o expositors publicitaris, mobles o altres elements i el seu estat

Presa de mesures per la instal•lació de nous elements (mobles, shop in shop, expositors, etc.)

Confirmar l’existència de determinants elements, així com la recollida de dades quantitatives sobre els mateixos

Storechecks

Detecció de productes exposats (referències, facings, unitats, compliment de planograma)

Detecció de promocions pròpies i de la competència

Comparació de preus de determinades referències i comparativa amb la competència

Anàlisi comparatiu de la posició del producte del nostre client vs. Competidors per canal, cadena i per zona geogràfica.

Mystery Shopper

Visita de clients misteriosos als punts de venda

Adaptem el perfil en funció del canal, marques i objectiu de la visita

Objectius: incentivar prescripció, comprovar l’atenció al client i/o argumentari de venda, pautes de presència i mètodes definits des de central, etc.

Desplegament nacional amb formació inicial comú per homogenitzar el resultats

Personal expert en tot el territori

Visites puntuals o recurrents amb canvi d’auditor a cada visita

Anàlisi complet de resultat i propostes de millora

Com ho fem

DISSENY I DIMENSIONAMENT DE L’ACCIÓ DE L’AUDITORIA

Suport en la definició de la informació a recollir i selecció de la mostra representativa si escau

Equilibri entre costos (gestió de la informació, temps en botiga) i utilitat de la informació, evitant recollir dades innecessàries que generis ineficiències

Disseny de scoring que facilita l’anàlisi i la utilització de la informació per prendre decisions basades en els resultats recollits.

EQUIPS

Perfil de l’auditor adaptat al canal i a la informació a recollir, metodologia clara i testada

Formació presencial i exhaustiva pel 100% dels auditors

Doublecheck de la informació recollida contrastada amb les fotos preses en el punt de venda per un equip independent amb la mateixa formació que els equips sobre el terreny

ENTREGA DELS RESULTATS

Fitxa detallada per punt de venda amb totes les fotos, la informació recollida i la proposta de materials (format Excel i format visualitzador)

Control de qualitat per garantir la fiabilitat de dades recollides

Anàlisi de la informació recollida que permet una visió clara de l’estat actual dels punts de venda principals

Explica'ns el teu projecte i rep assessorament especialitzat